Categorieën
Relatie en Familie

Scheiden en kinderalimentatie: hoe zit het?

Scheiden is niet leuk, het kost tijd en geld, en is een aanslag op je geestelijke gestel want hoe goed het ook kan verlopen; emotioneel is het. Wanneer je gaat scheiden zullen jij en je aanstaande ex-partner een echtscheidingsconvenant moeten maken. Deze moet deugdelijk en eerlijk zijn en wordt aan de rechtbank voorgelegd ter goedkeuring. Een mediator of advocaat zal erop toezien dat jullie dit convenant fatsoenlijk vorm geven. Alles wat jullie bezitten en alle schulden en opgebouwde tegoeden moeten worden verdeeld. Een enorme klus. Maar wanneer er (minderjarige) kinderen in de relatie aanwezig zijn wordt er uiteraard veel meer van jullie verwacht: er moet een ouderschapsplan komen waarin de zorg en opvoeding van de kinderen staat geregeld.

Wanneer is recht op kinderalimentatie

In bepaalde gevallen kan het zijn dat de verzorgende ouder recht heeft op kinderalimentatie. Bij co-ouderschap ligt dat minder voor de hand, omdat het kind afwisselend bij de verschillende ouders zijn. Maar als één van beide partners duidelijk meer zorg biedt dan de ander kan kinderalimentatie een oplossing voor allebei de ouders zijn. De gemaakte afspraak over de kinderalimentatie zal door de rechter worden getoetst aan de geldende normen. Het berekenen van de alimentatie gebeurt in drie stappen. Eerst wordt de behoefte van de kinderen aan kinderalimentatie bepaald. Daarna zal bekeken worden wat de draagkracht is van degene die moet betalen en uiteindelijk worden behoefte en draagkracht met elkaar vergeleken. De draagkracht van beide ouders wordt uitgangspunt voor de verdeling.

Regel alles rondom het kind goed

Scheiden is emotioneel belastend. Het is zelfs een van de drie grootste stressoren in een mensenleven. Je wilt je nieuwe leven goed vorm geven. Daarmee is de aanvangspositie van groot belang; zorg dus dat je alles goed regelt en vast legt. Kinderen hebben vaak geen inspraak in wat hun ouders bekokstoven en zijn lijdend voorwerp. Voor een kind is het belangrijk dat in deze ontwrichtende tijd aan de basisbehoeften wordt voldaan. Veiligheid is zo’n basisbehoefte. Hoe beter jullie het ouderschap vorm geven des te veiliger zal het kind zich voelen.