Categorieën
Carrière en Werk Uncategorized

Meer weten over energietransitie?

Wat is de betekenis van het begrip energietransitie?

Energietransitie beschrijft de verschuiving van traditionele energie naar duurzame energie. Vandaag de dag wordt er nog steeds veel gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Deze bronnen werden een flink aantal jaar geleden in ruime hoeveelheid ontdekt, waardoor de prijs ervan erg laag lag en iedereen er gebruik van ging maken. Helaas eist het vele gebruik van deze brandstoffen heden ten dage meer en meer zijn tol binnen het milieu. Om daar verandering in te brengen is het nodig om te focussen op energietransitie. De verschuiving naar hernieuwbare en duurzame energie is een goede stap in de richting van een schoner klimaat.

Om welke reden is energietransitie belangrijk?

Tot op heden wordt er op veel plekken nog gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Deze hebben een negatieve impact op het milieu. Door de verbranding van deze brandstoffen komen schadelijke stoffen vrij zoals CO2. Als deze in gigantische hoeveelheden in het klimaat komen dan warmt dat zeer geleidelijk de aarde op. En dat is nu al geruime tijd aan het gebeuren. Daarom doen vooral sectoren waarin verbrandingsmotoren gebruikt worden onderzoek naar mogelijkheden omtrent energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan de transportsector en aan de energiesector. Er bestaan ontiegelijk veel motoren die nog op fossiele brandstof fungeren. De noodzaak om te focussen op energietransitie wordt daardoor erg zichtbaar. Het zal niet van de ene op de andere dag de gewenste oplossing geven, maar als mondjesmaat wordt geïnvesteerd in het verbeteren van gebruik van energie dan komt men al een heel eind. Natuurlijk is het streven een groener milieu en een beter leefbaar klimaat.

Welke invloed hebben duurzame energiebronnen op deze transitie?

Duurzame energiebronnen hebben een gigantische impact op de energietransitie. Er wordt steeds meer aandacht besteedt aan de mogelijkheden om met alternatieve wijzen energie op te wekken. En dat is een goede zaak. Kijk bijvoorbeeld naar windmolens. Hiervan komen er mondjesmaat meer in ons land en deze maken gebruik van iets dat in Nederland genoeg te vinden is: wind. De beweging van de rotorbladen wordt omgezet in warmte en daaruit wordt energie gewonnen. Hetzelfde geldt voor zonnepanelen. Je kunt tegenwoordig om je heen bijna overal minimaal één huishouden zien met zonnepanelen op het dak of een groot veld met deze dingen. De ideale manier om met een nooit ophoudende bron samen te werken: de zon. Erg duurzaam dus. Daarnaast heb je ook nog de mogelijkheden om met behulp van water energie op te wekken. In feite werkt dit hetzelfde als de windmolens: bij een turbine zet het water het rad in beweging en dit zorgt voor warmte en daardoor voor energie. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van mogelijkheden de verschuiving naar klimaatvriendelijke bronnen. Zo zorgt de energietransitie gestaag voor een beter leefklimaat en een schoner milieu.