Categorieën
Juridisch

Mediation de oplossing voor een geschil

Je hebt er vast wel eens van gehoord: mediation. Maar wat is nu eigenlijk mediation? Het antwoord is simpel. Mediation is niets anders dan bemiddeling. Bemiddeling bij een geschil of een echtscheiding. Zolang er bereidheid bestaat bij alle partijen om gezamenlijk tot een oplossing te komen heeft mediation kans van slagen. Mediation is dus niets anders dan het oplossen van een conflict onder begeleiding. Het voordeel van mediation is dat het probleem sneller wordt opgelost dan wanneer een geschil voor de rechter komt. Logisch gevolg daarvan is dat het financieel voordeliger is. Een ander voordeel is dat de oplossing vaak beter aansluit bij beide partijen omdat deze in overleg is genomen.

Wat doet een mediator

De mediator is degene die de begeleiding levert bij het oplossen van het probleem. Een mediator is nooit partijdig en heeft geen enkel belang bij de uitkomst van de bemiddeling zolang partijen zelf de oplossing dragen. Een mediator zal zorgen dat er geen zaken over het hoofd gezien worden. Hij of zij heeft anders dan een advocaat ook oog voor de emotionele kant van de zaak. Bij de gesprekken is de mediator de gespreksleider en begeleidt het proces. Het mediationproces heeft een duidelijk beginpunt dat wordt vastgelegd in een overeenkomt. Hierin staan de spelregels en het conflict benoemd.

Mediator; jurist of niet?

Uiteindelijk ziet de mediator erop toe dat de overeengekomen afspraken op papier komen. Het is niet onmogelijk dat slechts een deel van een probleem wordt opgelost door mediation en een deel niet. Voor dat laatste deel zal dan toch alsnog een rechtsgang nodig zijn. Bij deze juridische gang zal wat eerder tijdens de mediationgesprekken is besproken buiten de procedure blijven. Een mediator kan een juridische achtergrond hebben maar dat hoeft niet per se. In sommige gevallen, zoals bij een echtscheiding, kan het wel handig zijn dus houd daar rekening mee bij het zoeken naar de juiste mediator.

mediation