Categorieën
Relatie en Familie

Een scheiding. Wat nu?

scheiding

Een scheiding gaat vaak niet in de koude kleren zitten. Er moet namelijk een hoop geregeld worden. Veel mensen die in scheiding liggen, staan hier vaak van te kijken. Maar je moet als ware een heel leven in tweeën delen, want echt niet altijd even makkelijk is. Wat moet er allemaal geregeld worden bij een scheiding?

Afspraken maken

Tijdens een scheiding moet je veel afspraken maken. Over bijvoorbeeld de woning, de spullen, de kinderen, alimentatie, de eventuele schulden enzovoorts. Dit kost een hoop tijd en moeite en is vaak ook afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn tijdens het huwelijk.

Als je het een-en-ander al geregeld hebt bij de notaris, kan dat een hoop tijd en moeite besparen en zijn er al wat dingen duidelijk voor de scheiding. Maar dit is bij veel huwelijken niet het geval.

Mediation

Om te beginnen kun je hier proberen samen afspraken over te maken, maar soms kun je er samen niet uitkomen. Het kan dan raadzaam zijn om naar een mediator te stappen. Dit is een onpartijdige bemiddelaar die samen met jullie de situatie bekijkt en aanzet tot het maken van afspraken. Dit mediator beslist niet over deze afspraken, dat moet je zelf doen. Wel zet de mediator de gemaakte afspraken op papier, waarna deze naar de rechter gaan. Het kan ook zo zijn dat de rechter tijdens de scheidingsprocedure verwijst naar een mediator. Dit omdat de uitkomsten van een mediator vaak voor beiden partijen een stuk gunstiger zijn, dan wanneer de rechter beslissingen neemt.

Advocaat

Mocht het niet lukken om afspraken te maken bij de mediator, dan is het ook nog altijd mogelijk om dit via de rechter te doen. Je huurt dan beiden een advocaat in die ieder jullie belang verdedigt. De recht doet dan uiteindelijk een bindende uitspraak waar jullie je beiden aan dienen te houden. Vaak valt de uitkomst ook tegen en zijn geen van beiden partijen tevreden.

Tijdelijke voorziening

Alvorens de scheiding geregeld is, kan het nodig zijn om een tijdelijke voorziening aan te vragen. Bijvoorbeeld waar de kinderen verblijven of over de woning. Ook daar kan de rechter over beslissen. Deze tijdelijke voorziening is maar tijdelijk en kan veranderen op het moment dat de echtscheiding er doorheen is.

Categorieën
Juridisch Relatie en Familie

Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan nodig of niet?

Echtscheidingsconvenant waarvoor dient het? Laten we beginnen bij het begin, er moeten natuurlijk veel zaken geregeld worden als de scheiding eenmaal uitgesproken is. Er moeten veel zaken besproken worden zoals partneralimentatie, pensioen, alle bezittingen en vermogen. Maar ook als u kinderen heeft moeten er zaken worden besproken zoals kinderalimentatie en een ouderschapsplan. Daarom is het hebben van een echtscheidingsconvenant handig maar niet perse noodzakelijk. Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. Het handige aan een echtscheidingsconvenant is dat het voor beide partijen duidelijk is waar ze aan toe zijn. Een ouderschapsplan is verplicht als er kinderen aan te pas komen in jullie huwelijk die minderjarig zijn.

Wat is een echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is dus een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. Een echtscheidingsconvenant kunnen jullie bij een mediator laten opmaken. Het op laten stellen van een echtscheidingsconvenant door een mediator is verstandig omdat de gezamenlijke afspraken tot stand komen. Een advocaat strijdt daarin tegen voor de belangen van haar cliënt. Door gezamenlijke afspraken  kan je een vechtscheiding voorkomen is wel verstandig als er minderjarige kinderen in het spel zijn. Zijn er minderjarige kinderen in het spel? Dan zullen jullie altijd verbonden blijven, een ‘normale’ verstandshouding is dan wel zo prettig. Daarnaast is het ook verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het is verplicht in het belang van het welzijn voor de kinderen.

Erkende mediator inschakelen

Mediator inschakelen kan voor het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan. Waarschijnlijk moet het ouderschapsplan nog een aantal keer aangepast worden. Wat er op dit moment passend is, voldoet over bijvoorbeeld één jaar of twee jaar misschien niet meer. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties veranderen daardoor ook steeds meer. Ook voor de aanpassingen/ wijzigingen  kunnen jullie natuurlijk terecht bij een erkende mediator. Een erkende mediator inschakelen, raadpleeg dan één van de linkjes in deze blog.

mediator

Categorieën
Relatie en Familie

Hoe zit het precies met alimentatie bij scheiden?

Scheiden is een hele opgave. Mensen die er makkelijk over denken hebben er waarschijnlijk niet mee te maken gehad. Alleen al de beslissing om te gaan scheiden is er een met een enorme emotionele impact. Maar daar ben je nog niet mee klaar. Vooral wat er daarna allemaal geregeld moet worden zorgt vaak voor grote en soms onoverkomelijke problemen. Met een beetje geluk krijg je niet te maken met een vechtscheiding en kunnen jullie alles in goed overleg regelen. En er valt veel te regelen. Alles moet verdeeld worden, overal moet over nagedacht worden en er wordt een beroep gedaan op je incasseringsvermogen en je empathie. Tegelijkertijd moet je ervoor zorgdragen dat je ook voor jezelf op komt. Je kan namelijk maar 1 keer de zaak goed regelen. Met behulp van deze blog proberen wij een beeld te schetsen met belangrijke zaken, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Belangrijke zaken bij scheiden

Alle bezittingen moeten verdeeld worden maar ook eventuele schulden. Wie waar blijft wonen is ook een grote beslissing. Waar gaat de ander wonen? En wat is er financieel mogelijk? Natuurlijk worden tegoeden en schulden verdeeld maar hoe ga je je toekomstige leven vorm geven en hoe ga je dat bekostigen? Bij wie blijven de kinderen en is er co-ouderschap geregeld? Allemaal zaken die je in deze hectische periode moet overzien. Neem er dus de tijd voor om te onderzoeken of in jullie geval sprake is van kinderalimentatie of partneralimentatie. Ook zonder kinderen kan één van de partners recht hebben op bijstand van de ander. De inkomens per individu bepalen of er recht bestaat op partneralimentatie. Er zijn rekentabellen online.

Wanneer recht op kinderalimentatie

Bij co-ouderschap zorgen jullie beiden voor de (minderjarige) kinderen. Hierdoor zijn de kosten redelijk verdeeld. Maar wanneer één van jullie de zorgtaak op zich neemt  en de ander werkt en genereert een inkomen, dan kan er recht bestaan op kinderalimentatie. De behoefte en de inkomens van beiden zijn maatgevend bij het berekenen van de hoogte hiervan. De rechter beslist uiteindelijk. Zorg er dus voor dat jullie dit punt goed doorberekend en onderbouwd hebben. Succes!

kinderalimentatie

 

Categorieën
Relatie en Familie

Hoe vraag ik een scheiding aan

Het overkomt velen. Na een hoopvol begin van een huwelijk blijkt deze uiteindelijk voor jullie toch niet te werken. Je kan redenen genoeg bedenken over het waarom. Het maakt niet uit, jullie willen een scheiding aanvragen en dit blijft altijd een pijnlijk besluit. Een besluit dat grote gevolgen heeft voor beide partners. In eerste instantie lijkt de emotionele belasting op de voorgrond te staan maar al snel zul je merken dat er veel meer bij een scheiding komt kijken. Wat gaat er vooraf aan het aanvragen van een scheiding? Wat is er nodig en hoe pak je het aan? Er is hulp!

De volgende stap bij scheiding

Scheiden en dan? Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Veel mensen zijn jullie voor gegaan en er zijn professionals die helpen bij het hele proces. Zijn jullie nog goed in gesprek met elkaar dan verdient het de voorkeur om een mediator in te schakelen. Deze gaat samen met jullie ervoor zorgen dat alle benodigde papieren bij de rechtbank terecht komen. Een mediator is onpartijdig en heeft naast oog voor de praktische kant van de zaak ook oog voor de zachte kant. Een mediator is er op gericht om jullie zo veel mogelijk zelf te laten bepalen. Kunnen jullie niet meer door één deur dan zal ieder voor zich een advocaat moeten inschakelen. Een stuk kostbaarder.

De laatste stap bij scheiding

Voordat je nieuwe leven kan beginnen zal je officieel gescheiden moeten zijn. Tot die tijd is het raadzaam goed op te letten welke consequenties bepaalde beslissingen en aankopen hebben. Ben je bijvoorbeeld getrouwd in gemeenschap van goederen dan kun je niet zo maar een huis voor jezelf kopen. Dan is deze direct voor de helft van je toekomstige ex-partner. Zeer onwenselijk natuurlijk. Een scheiding is officieel wanneer het ingeschreven staat bij de gemeente. De gemeente heeft hiervoor de uitspraak van de rechtbank nodig. Vergeet dit niet te regelen!

Categorieën
Relatie en Familie

Scheiden hoe werkt het

De kogel is door de kerk: jullie gaan scheiden. Of het nu een gezamenlijk besluit is of slechts de wens van één van jullie, er staat jullie nog een weg te wachten voordat het werkelijk zo ver is. Scheiden en dan? Wat moet er gebeuren en geregeld worden? Waarschijnlijk heb je nooit eerder met dit bijltje gehakt en dus is een beetje bijstand wel handig. Als jullie nog on speaking terms zijn, schakel dat een mediator in. Deze onafhankelijke persoon kan jullie op alle fronten helpen met het scheidingsproces. Er moet veel geregeld worden en niets vergeten. Een mediator zal ervoor zorgen dat er ruimte is voor emotie maar zal erop toezien dat er een fatsoenlijk echtscheidingsconvenant op tafel komt.

Wat is er nodig om te scheiden

Een scheiding is pas een feit als de uitspraak van de rechtbank bij de Gemeente is ingeschreven. Wat is daarvoor nodig? Bij een scheiding is altijd een echtscheidingsconvenant nodig waarin precies vermeld staat hoe jullie de zaken verdeeld hebben. Wat gebeurt er met het huis en/of hypotheek? Hoe gaan de roerende zaken verdeeld worden? Gaat er alimentatie betaald worden en hoeveel dan? Ook pensioenen moeten gereld worden en ook eventuele schulden zullen moeten worden verdeeld. Als er minderjarige kinderen in het spel zijn zal er ook een ouderschapsplan moeten komen.

Scheiden en dan

Als jullie alles op papier hebben zal een mediator of advocaat ervoor zorgen dat de stukken bij de rechtbank belanden. Een mediator en advocaat hebben natuurlijk ruime ervaring. Zij weten precies wat de rechter nodig heeft om de scheiding er zonder struikelen door te krijgen.  Het komt dus zelden voor dat een rechtbank niet akkoord gaat met het door jullie getekende en aangeleverde convenant. Na de uitspraak moeten jullie er wel zelf voor waken dat deze bij de gemeente terecht komt. Tot die tijd zijn jullie ondanks het vonnis namelijk nog steeds gehuwd. Vergeet geen stap over te slaan!

Categorieën
Relatie en Familie

Scheiden en kinderalimentatie: hoe zit het?

Scheiden is niet leuk, het kost tijd en geld, en is een aanslag op je geestelijke gestel want hoe goed het ook kan verlopen; emotioneel is het. Wanneer je gaat scheiden zullen jij en je aanstaande ex-partner een echtscheidingsconvenant moeten maken. Deze moet deugdelijk en eerlijk zijn en wordt aan de rechtbank voorgelegd ter goedkeuring. Een mediator of advocaat zal erop toezien dat jullie dit convenant fatsoenlijk vorm geven. Alles wat jullie bezitten en alle schulden en opgebouwde tegoeden moeten worden verdeeld. Een enorme klus. Maar wanneer er (minderjarige) kinderen in de relatie aanwezig zijn wordt er uiteraard veel meer van jullie verwacht: er moet een ouderschapsplan komen waarin de zorg en opvoeding van de kinderen staat geregeld.

Wanneer is recht op kinderalimentatie

In bepaalde gevallen kan het zijn dat de verzorgende ouder recht heeft op kinderalimentatie. Bij co-ouderschap ligt dat minder voor de hand, omdat het kind afwisselend bij de verschillende ouders zijn. Maar als één van beide partners duidelijk meer zorg biedt dan de ander kan kinderalimentatie een oplossing voor allebei de ouders zijn. De gemaakte afspraak over de kinderalimentatie zal door de rechter worden getoetst aan de geldende normen. Het berekenen van de alimentatie gebeurt in drie stappen. Eerst wordt de behoefte van de kinderen aan kinderalimentatie bepaald. Daarna zal bekeken worden wat de draagkracht is van degene die moet betalen en uiteindelijk worden behoefte en draagkracht met elkaar vergeleken. De draagkracht van beide ouders wordt uitgangspunt voor de verdeling.

Regel alles rondom het kind goed

Scheiden is emotioneel belastend. Het is zelfs een van de drie grootste stressoren in een mensenleven. Je wilt je nieuwe leven goed vorm geven. Daarmee is de aanvangspositie van groot belang; zorg dus dat je alles goed regelt en vast legt. Kinderen hebben vaak geen inspraak in wat hun ouders bekokstoven en zijn lijdend voorwerp. Voor een kind is het belangrijk dat in deze ontwrichtende tijd aan de basisbehoeften wordt voldaan. Veiligheid is zo’n basisbehoefte. Hoe beter jullie het ouderschap vorm geven des te veiliger zal het kind zich voelen.

Categorieën
Relatie en Familie

Scheiden Amsterdam een ervaren specialist

Scheiden Amsterdam? Een scheiding doorgaan is vaak niet bepaald goedkoop. En zeker niet als u al meerdere malen een rechtszaak heeft gehad vanwege spanningen in de scheiding. Toch is het vaak zo dat mensen steeds weer een rechtszaak aanspannen omdat ze nog steeds niet tevreden zijn. Staat u op het punt dit te doen of denkt u dat uw toekomstige ex-partner van plan is dit te doen? Geef eerst scheiden Amsterdam een kans: zij kunnen u en uw (ex-)partner beiden helpen en tevreden stellen in de scheiding zonder dat er een rechtszaak en dure advocaat bij te pas komt! Zo kunt u dus ontzettend veel geld en spanning voorkomen! Lijkt dit u wat? Lees verder!

Scheiden Amsterdam een ervaren specialist

Scheiden Amsterdam is hét nummer één team gespecialiseerd in scheidingsproblemen in Amsterdam. Met de hulp van één van hun medewerkers bent u gegarandeerd op een vredige afsluiting van uw echtscheiding; en wie wilt dat nou niet? Daarnaast zorgt deze hulp ervoor dat een advocaat overbodig is, want u kunt met scheidingshulp alle conflicten gewoon oplossen buiten de rechtszaak. Hierdoor is de kans veel groter dat beide partijen het eens- en tevreden zijn met de onderhandelingen in de scheiding. Wist u dat een groot deel van de rechtszaken tijdens echtscheidingen gevolgd worden door nog een rechtszaak? Met de bemiddeling en begeleiding van scheiden Amsterdam is dit makkelijk te voorkomen!

Scheiden Amsterdam inzetten bij echtscheiding

Scheiden Amsterdam inzetten bij uw echtscheiding? Een hele verantwoorde keuze, zeker vanwege al het geld dat u over houdt. Ook kunt u deze dienst altijd stopzetten, u betaalt dus niet voor hulp die u niet ontvangt! Ik heb speciaal voor u in deze tekst wat linkjes gezet die u verder helpen als u contact wilt opnemen met scheiden Amsterdam om ze in te schakelen. Vraag dan meteen een gratis eerste afspraak aan om een beeld te krijgen wat er allemaal voor u en uw toekomstige ex-partner gedaan kan worden. Als u nu nog niet overtuigd bent, verzeker ik u dat er na het gesprek geen twijfel meer over is!

Categorieën
Relatie en Familie

Scheiden? Regel alle zaken goed met een mediator.

Niemand wil het en toch loopt één op de drie huwelijken vroeg of laat richting een echtscheiding. Wie een scheiding voor het eerst meemaakt staat versteld van het regelwerk dat erbij komt kijken. Nogal lastig wanneer je in een emotionele rollercoaster zit. De kunst is om zo verstandig mogelijk de zaken te regelen. Het liefs doe je dat samen. Dat scheelt heel veel tijd en geld. En tijd en geld kan je goed gebruiken in je toekomstige nieuwe leven. Wanneer het niet anders kan zal ieder een eigen advocaat in de arm nemen maar bereid je dan voor op en hobbelige lange weg. Zijn jullie nog on speaking terms dan is een mediator de uitgelezen persoon waarbij jullie je zaken kunnen regelen.

Scheiden wat moeten we regelen

Wat moet je allemaal regelen? De meest voor de hand liggende zaken hebben met wonen te maken. Blijft er iemand in het huis wonen? Is het een koophuis en moet een van beiden uitgekocht worden? Is het een huurwoning; wie heeft daar dan recht op. Voor wie is de hypotheek? De opgebouwde pensioenen moeten verdeeld worden evenals de inboedel, spaargelden en/of schulden. Al deze zaken leggen jullie vast in een echtscheidingsconvenant. Wanneer deze eerlijk, duidelijk en volledig is opgesteld zal de rechter deze onverkort overnemen. Een mediator kan jullie helpen met het opstellen van een goed echtscheidingsconvenant.

Het kind van de rekening

Als er minderjarige kinderen tussen jullie zijn dan zal er ook een ouderschapsplan opgemaakt moeten worden. Denk eraan dat het om het belang van het kind moet gaan en niet om die van jullie. Hoe worden de zorgtaken verdeeld? Hoe stellen jullie de opvoeding voor? Gaat er sprake zijn van co-ouderschap? Moet één van beiden alimentatie gaan betalen om de zorg voor het kind of de kinderen te kunnen waarborgen? Allemaal zaken die goed doorgesproken en vastgelegd moeten worden. Heel logisch want een kind is bij een scheiding altijd de dupe van jullie beslissing.

mediator

Categorieën
Juridisch Relatie en Familie

Pro deo advocaat bij scheiding

Aan het kijken naar een pro deo advocaat om u te verdedigen tijdens de scheiding? Iedereen weet dat voor de meeste onder ons een scheiding een dure zaak is. Zeker door het vereiste van een advocaat in sommige situaties. En ondanks dat het erg fijn is als er iemand achter u staat om u te verdedigen kunnen we zeggen dat de expertise van een advocaat niet bepaald goedkoop is… Maar daarom kunt u erover na denken een pro deo advocaat in te schakelen. Deze advocaat kan u tijdens de scheiding prima helpen, maar bent u een stuk minder kwijt dan dat u zou zijn met een reguliere advocaat.

Pro deo advocaat bij scheiding

Een pro deo advocaat komt van pas tijdens echtscheidingen (en andere zaken) op het moment dat u juridische hulp nodig heeft of de scheiding wilt aanvragen. Het probleem is wel dat er redelijk veel mensen zijn die deze hulp helemaal niet kunnen permitteren. Ik ook zat een tijd geleden in hetzelfde schuitje. Door dat mijn inmiddels ex-vrouw en ik het vaak oneens waren en afspraken niet aangehouden werden kwamen we elkaar regelmatig in de rechtszaal tegen. Erg duur natuurlijk, want elke keer kwam er een advocaat aan te pas. Gelukkig kon ik een pro deo advocaat nemen. Deze advocaat hoefde ik maar voor een klein deel te betalen omdat de overheid de rest dekte.

Pro deo advocaat inschakelen

Pro deo advocaten worden dus gedeeltelijk voor u betaalt door de overheid. Maar u moet niet denken dat dit altijd mogelijk is, u moet wel in aanmerking komen. Of dit het geval is ligt volkomen aan uw eigen vermogen en -inkomen. Als u van de pro deo dienst gebruik wilt maken kunt u het beste even contact op nemen via de links in dit artikel. Niet alleen om alvast een afspraak te maken, maar ook om vast te stellen of u geholpen kunt worden tijdens uw scheiding.